Thursday, April 14, 2011

गारपीट

मागच्या वर्षीचा पाऊस
असाच भसकन कोसळला होता
हलकेच दार वाजवून येण्याची रीत नाही,
असं बडाबडा बडबडू नये,
इतक्या मोठ्या आवाजात ओरडू नये,
याचं भान नाही..
असाच टवाळ, उनाड, मुक्त होता
मागच्या वर्षीचा पाऊस
तीच अधमुरी दुपारची वेळ
तसाच झुकत्या पागोळ्यांचा खेळ
गदगदलेलं आभाळ पुसताना
विस्कटलेला दिशादिशांमधला मेळ
गारांचा गजबजाट अन त्यांचे भंगलेले आकार
दाराशी उमटलेले ओल्या पावलांचे उकार
असाच नंतर शून्य होत गेलेला
मागच्या वर्षीचा पाऊस
नादही सारखाच तीन पावसांमधला
फक्त यंदा चिंब भिजवून गेला नाही
नाहीतर अगदी सारखाच हा आणि
मागच्या वर्षीचा पाऊस..